piątek, 25 maja 2018

Państwo powinno występować o należne mu alimenty na dzieci

W poprzedniej notce przedstawiłem zebrane przez siebie dane dotyczące kosztów utrzymania wychowanka (jednego dziecka) w finansowanej ze środków publicznych placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Patrz: Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na przykładzie danych z Małopolski

Z danych tych jasno wynika, że średni miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w takiej placówce często jest wyższy niż całkowite miesięczne dochody brutto niejednej rodziny.

Szczególnie duże koszty są związane z prowadzeniem placówek w typie specjalistyczno-terapeutycznym. To jest takich, do których trafiają dzieci wymagające intensywnej rehabilitacji. Często o tak znacznym stopniu niepełnosprawności, że nigdy nie będą w stanie osiągnąć zdolności do samodzielnego funkcjonowania. W takiej specjalistycznej formie opieki zastępczej średnie miesięczne wydatki na pobyt, leczenie i rehabilitację dziecka mogą dochodzić do kilkunastu tysięcy złotych (np. 12 178,00 zł/mc w krakowskiej specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się przy ul. Pod Kopcem, dane na rok 2018, decyzja: Prezydent Miasta Krakowa).

Dlatego też uważam, że:

- Domaganie się finansowego wsparcia ze strony państwa przez rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych jest całkowicie uzasadnione. A dla nas jako społeczeństwa jest to nie tylko ważne ze względów humanitarnych. Także prosty rachunek ekonomiczny powinien nam podpowiadać, że rodzina jest najlepszą, najbardziej efektywną oraz najtańszą formą opieki nad dzieckiem. Nawet jeżeli rodzina wymaga wsparcia finansowego.

- Nie popieram formy protestu polegającej na okupacji parlamentu. Brzydzą mnie nowocześni populiści, którzy na tej tragedii chcą ugrać swój interes polityczny. Ale tak powszechnie krytykowany postulat 500 zł (na rękę) wysuwany przez protestujących rodziców i opiekunów w świetle danych o kosztach opieki instytucjonalnej nie jest w mojej ocenie żądaniem wygórowanym lub bezczelnym.

- Natomiast coraz bardziej jestem przekonany o tym, że państwo powinno w niektórych wypadkach upomnieć się o należne mu alimenty na dzieci. Na dzieci opuszczone przez prawnych opiekunów. Opiekunów, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich, nie robią nic aby naprawić swoją relację rodzinną, naprawić stosunki rodzinne, zerwać z nałogami, odzyskać dzieci znajdujące się w instytucjonalnej opiece zastępczej oraz blokują ich stan prawny uniemożliwiając im szansę na nowe życie w dobrze funkcjonującej, troskliwej rodzinie.

czwartek, 24 maja 2018

Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na przykładzie danych z Małopolski

Dane zebrane z oficjalnych komunikatów (zarządzeń) publikowanych w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego. Dotyczy placówek finansowanych przez starostów powiatowych oraz prezydentów miast w randze powiatu.Kwoty podane w tabelach to średni miesięczny kosz utrzymania wychowanka (jednego dziecka) w placówce opiekuńczo – wychowawczej wyrażony w złotówkach (PLN).


Powiat bocheński
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka w Bochni 4 050,44 4 254,83 4 579,09 4 747,56


Powiat brzeski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka w Jasieniu ul. ks. Józefa Mazurkiewicza 171 4.158,74 4.307,40 4.308,84 4.666,65


Powiat chrzanowski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka im Bł. Edmunda w Libiążu, ul. Oświęcimska 80 1.988,98 1.861,37 1.846,22 1.927,22
Dom Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Chrzanowie, ul. Główna 32A 1.824,25 1.589,75 1.603,60 1.884,92
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 10 4.206,88 4.107,20 5.263,43 5.966,88


Powiat dąbrowski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Jednostka Wspierająca Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej 3.115,43 3.295,57 3.323,39 3.761.09
 

Powiat gorlicki
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” z siedzibą w Gorlicach 3.332,99 3.454,20 3.937,47 4.234,58

Miasto Kraków (w randze powiatu)
Placówki typu socjalizacyjnego
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Zyblikiewicza 5/111 w Krakowie
3.332,00
3.557,00
4.275,00
4.813,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Sobieskiego 10/5 w Krakowie
3.869,00
4.161,00
4.788,00
5.636,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Piłsudskiego 9/5 w Krakowie
3.585,00
4.148,00
4.679,00
5.784,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Św. Teresy 16/7 w Krakowie
3.827,00
4.164,00
4.781,00
5.310,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Św. Gertrudy 2/3 w Krakowie
3.281,00
4.156,00
4.614,00
5.298,00
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy, al. Pod Kopcem 10a w Krakowie
6.129,00
-
-
-
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie
5.674,00
6.256,00
7.878,00
8.822,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie
2.819,00
2.970,00
3.543,00
3.851,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Parkowa 12 w Krakowie
5.343,00
-
-
-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Benedykta 11/7 w Krakowie
5.146,00
-
-
-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Dzialkowa 24/21 w Krakowie
5.007,00
-
-
-
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Cieślewskiego 11/3-4 w Krakowie
3.345,00
3.536,00
4.055,00
3.775,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Cieślewskiego 11/17-18 w Krakowie
3.629,00
3.535,00
3.634,00
4.054,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Deszczowa 5 w Krakowie
2.921,00
3.262,00
3.844,00
4.739,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Lipowa 3 w Odporyszowie
4.679,00
3.886,00
3.376,00
3.423,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Źródlana 17 w Krakowie
4.003,00
3.752,00
3.801,00
3.626,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Pasierbiec 79
2.398,00
2.644,00
2.799,00
2.444,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Szpakowa 6 w Krakowie
2.536,00
2.874,00
2.824,00
2.744,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Ruciana 6a w Krakowie
3.038,00
3.463,00
3.267,00
3.932,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Borkowska 29/44-45 w Krakowie
3.673,00
4.119,00
4.844,00
4.144,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Kąpielowa 41 w Krakowie
3.285,00
3.434,00
3.748,00
3.767,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Piekarska 2a w Krakowie
2.890,00
3.066,00
3.504,00
3.938,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Piekarska 4 w Krakowie
2.890,00
3.165,00
3.504,00
3.938,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Piekarska 6 w Krakowie
2.890,00
3.191,00
3.513,00
4.020,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Siemiradzkiego 31 w Krakowie
2.903,00
3.292,00
4.268,00
-
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, al. Modrzewiowa 25/2 w Krakowie
3.360,00
3.443,00
3.516,00
-
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Hamernia 31A w Krakowie
-
-
-
3.571,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Żmiąca 144
3.240,00
3.590,00
4.062,00
4.311,00

Placówki typu specjalistyczno-terapeutycznego
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Parkowa 12 w Krakowie
-
5.623,00
6.859,00
7.462,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Parkowa 12b w Krakowie
-
4.472,00
5.226,00
5.906,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Benedykta 11/7 w Krakowie
-
5.003,00
5.392,00
7.314,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Działkowa 24/21 – 22 w Krakowie
-
5.149,00
5.407,00
5.911,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, al. Pod Kopcem 10 a wKrakowie
-
6.986,00
11.203,00
12.178,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, al. Pod Kopcem 26/1 – 2 w Krakowie
-
4.472,00
6.458,00
7.298,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, ul. Lenartowicza 4 w Krakowie
4.004,00
4.201,00
4.220,00
4.238,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, Żmiąca 144
3.416,00
3.689,00
4.097,00
4.294,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Bardosa 9 w Krakowie
5.210,00
5.633,00
5.857,00
5.776,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Rajska 10/6 w Krakowie
-
-
-
6.080,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Siemiradzkiego 31 w Krakowie
-
-
-
6.080,00


Placówki typu interwencyjnego
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla Chłopców, ul. Naczelna 12 w Krakowie
5.487,00
5.476,00
6.881,00
7.313,00
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt, os. Willowe 19 w Krakowie
2.868,00
2.885,00
3.678,00
3.676,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego, ul. Rajska 10 w Krakowie
3.491,00
4.438,00
3.393,00
3.707,00

Placówki typu rodzinnego
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Kopalina 7a w Krakowie
2.545,00
2.940,00
3.062,00
2.620,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Pałacowa 39 w Sieborowicach
2.509,00
2.552,00
2.580,00
2.737,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Jagiellończyka 10 w Krakowie
2.494,00
2.549,00
2.542,00
2.564,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Prylińskiego 21 w Krakowie
2.470,00
2.339,00
2.330,00
2.645,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Borkowska 29 w Krakowie
2.502,00
2.608,00
2.744,00
2.822,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, al. Modrzewiowa 25/1 w Krakowie
2.501,00
2.552,00
2.568,00
2.580,00


Powiat krakowski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka w Sieborowicach, ul.Pałacowa 22, 32-091 Michałowice 5.639,23 5.686,56 5.284,14 5.788,88
Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina 3.999,41 5.372,85 5.874,25 5.899,64
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Spokojna Przystań” w Miękini, Miękinia 198, 32-065 Krzeszowice 4.428,91 5.117,80 5.191,20 6.362,34
Rodzinny Dom Dziecka „Dar Serca” Centrum DON GUANELLA w Skawinie, ul. Leśna 5, 32-050 Skawina 3.515,81 3.824,89 4.398,76 4.050,31
„Rodzinny Dom Dziecka Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie, Barbara i Mateusz Dunikowscy”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”, 31-968 Kraków os. Zielone 2.464,72 3.632,54 3.153,73 3.574,06


Powiat limanowski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Dom Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 2.318,00 2.434,00 2.507,00 2.653,00


Powiat miechowski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie 4.175,00 4.172,00 4.196,00 4.267,00


Powiat myślenicki
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
SIEMACHA Spot 24/7 w Lubniu 2.913,51 3.422,55 3.275,15 3.323,88
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Nowej Wsi - - 2.625,81 4.447,47

Miasto Nowy Sącz (w randze powiatu)
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Dom Dziecka w Nowym Sączu, ul. Teligi 24
4.691,09 5.333,09 6.273,88 7.300,24
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Dom Dziecka Trzycierz 95
4.691,09 5.333,09 6.273,88 7.300,24
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20
4.691,09 5.333,09 6.273,88 7.300,24
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107
2.383,26 2.372,82 2.608,48 3.028,10
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowym Sączu, ul. Zyndrama 17
3.065,55 2.992,76 3.070,71 3.312,47
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 79
2.246,01 2.455,23 2.410,24 2.504,89


Powiat nowosądecki
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej 2.969,00 - - -
Dom Dziecka w Klęczanach 3.057,32 3.443,57 3.446,22 4.498,50
Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Mochnaczce Niżnej 2.310,00 2.360,00 2.400,00 2.500,00
Salezjańska Placówka Wychowawcza " Dom Bosko" w Gostwicy 2.310,00 2.360,00 2.400,00 -


Powiat nowotarski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie 2.166,37 2.327,33 2.487,35 2.604,98
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, Dom Dziecka bł. K. Kózkówny w Spytkowicach 2.179,41 2.387,75 2.487,63 2.517,28
Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro” w Szaflarach 2.132,57 2.297,10 2.456,36 2.506,02


Powiat olkuski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Olkuszu 4.552,13 4.265,45 4.720,38 5.173,08
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce 5.257,39 5.493,55 - -


Powiat oświęcimski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka im. K. Makuszyńskiego w Oświęcimiu, ul. Krasickiego 14 3.157,71 3.387,50 3.443,68 3.684,58
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach, ul. 3 Maja 2 3.570,02 3.773,43 3.883,18 4.247,71
Wioska Dziecięca im. J. Korczaka w Rajsku, ul. Korczaka 34 3.349,18 3.430,09 3.512,33 3.786,93


Powiat proszowicki
Nie znalazłem informacji o placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu proszowickiego, które byłyby finansowane przez Starostwo w Proszowicach.

Powiat suski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Dom Dziecka im. bł. Celestyny Faron w Łętowni 2.560,90 2.367,34 2.581,90 2.485,33

Miasto Tarnów (w randze powiatu)
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie przy ul. Szarych Szeregów 1 4.681,10 4.497,22 4.616,47 4.667,22
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie przy ul. Chyszowskiej 3 3.693,72 3.632,18 3.774,46 4.723,38
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie przy ul. Chemicznej 10a 3.263,02 3.302,82 4.400,26 6.938,32
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie przy ul. Pułaskiego 59 5.190,11 4.920,19 5.504,61 5.927,64


Powiat tarnowski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PROMYK” w Rzuchowej 4.089,49 4.133,29 4.205,62 4.250,00


Powiat tatrzański
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, ul. Tetmajera 31 – placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego 3.405,00 4.030,52 4.559,61 5.028,05
Rodzinny Dom Dziecka w Zakopanem, ul. Bachledzki Wierch 7 2.813,00 2.811,54 2.886,00 2.946,00


Powiat wadowicki
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Radocza ul. Dworska 9 3.875,00 3.539,00 3.933,00 4.005,00


Powiat wielicki
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach 3.382,14 3.213,64 3.382,96 4.514,61
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Kłaju - 2.900,00 4.097,72 3.655,07
SIEMACHA Spot 24/7 w Kłaju 3.725,15 - - -


***
Dane zebrałem bo ciężko trafić na takie zbiorcze zestawienie.
Pokazuje to w jakiś sposób skalę pomocy państwa.
Ile jest takich placówek i jakie są koszty funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej.