czwartek, 24 maja 2018

Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na przykładzie danych z Małopolski

Dane zebrane z oficjalnych komunikatów (zarządzeń) publikowanych w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego. Dotyczy placówek finansowanych przez starostów powiatowych oraz prezydentów miast w randze powiatu.Kwoty podane w tabelach to średni miesięczny kosz utrzymania wychowanka (jednego dziecka) w placówce opiekuńczo – wychowawczej wyrażony w złotówkach (PLN).


Powiat bocheński
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka w Bochni 4 050,44 4 254,83 4 579,09 4 747,56


Powiat brzeski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka w Jasieniu ul. ks. Józefa Mazurkiewicza 171 4.158,74 4.307,40 4.308,84 4.666,65


Powiat chrzanowski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka im Bł. Edmunda w Libiążu, ul. Oświęcimska 80 1.988,98 1.861,37 1.846,22 1.927,22
Dom Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Chrzanowie, ul. Główna 32A 1.824,25 1.589,75 1.603,60 1.884,92
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 10 4.206,88 4.107,20 5.263,43 5.966,88


Powiat dąbrowski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Jednostka Wspierająca Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej 3.115,43 3.295,57 3.323,39 3.761.09
 

Powiat gorlicki
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” z siedzibą w Gorlicach 3.332,99 3.454,20 3.937,47 4.234,58

Miasto Kraków (w randze powiatu)
Placówki typu socjalizacyjnego
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Zyblikiewicza 5/111 w Krakowie
3.332,00
3.557,00
4.275,00
4.813,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Sobieskiego 10/5 w Krakowie
3.869,00
4.161,00
4.788,00
5.636,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Piłsudskiego 9/5 w Krakowie
3.585,00
4.148,00
4.679,00
5.784,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Św. Teresy 16/7 w Krakowie
3.827,00
4.164,00
4.781,00
5.310,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Św. Gertrudy 2/3 w Krakowie
3.281,00
4.156,00
4.614,00
5.298,00
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy, al. Pod Kopcem 10a w Krakowie
6.129,00
-
-
-
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie
5.674,00
6.256,00
7.878,00
8.822,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie
2.819,00
2.970,00
3.543,00
3.851,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Parkowa 12 w Krakowie
5.343,00
-
-
-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Benedykta 11/7 w Krakowie
5.146,00
-
-
-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Dzialkowa 24/21 w Krakowie
5.007,00
-
-
-
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Cieślewskiego 11/3-4 w Krakowie
3.345,00
3.536,00
4.055,00
3.775,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Cieślewskiego 11/17-18 w Krakowie
3.629,00
3.535,00
3.634,00
4.054,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Deszczowa 5 w Krakowie
2.921,00
3.262,00
3.844,00
4.739,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Lipowa 3 w Odporyszowie
4.679,00
3.886,00
3.376,00
3.423,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Źródlana 17 w Krakowie
4.003,00
3.752,00
3.801,00
3.626,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Pasierbiec 79
2.398,00
2.644,00
2.799,00
2.444,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Szpakowa 6 w Krakowie
2.536,00
2.874,00
2.824,00
2.744,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Ruciana 6a w Krakowie
3.038,00
3.463,00
3.267,00
3.932,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Borkowska 29/44-45 w Krakowie
3.673,00
4.119,00
4.844,00
4.144,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Kąpielowa 41 w Krakowie
3.285,00
3.434,00
3.748,00
3.767,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Piekarska 2a w Krakowie
2.890,00
3.066,00
3.504,00
3.938,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Piekarska 4 w Krakowie
2.890,00
3.165,00
3.504,00
3.938,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Piekarska 6 w Krakowie
2.890,00
3.191,00
3.513,00
4.020,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Siemiradzkiego 31 w Krakowie
2.903,00
3.292,00
4.268,00
-
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, al. Modrzewiowa 25/2 w Krakowie
3.360,00
3.443,00
3.516,00
-
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Hamernia 31A w Krakowie
-
-
-
3.571,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Żmiąca 144
3.240,00
3.590,00
4.062,00
4.311,00

Placówki typu specjalistyczno-terapeutycznego
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Parkowa 12 w Krakowie
-
5.623,00
6.859,00
7.462,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Parkowa 12b w Krakowie
-
4.472,00
5.226,00
5.906,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Benedykta 11/7 w Krakowie
-
5.003,00
5.392,00
7.314,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Działkowa 24/21 – 22 w Krakowie
-
5.149,00
5.407,00
5.911,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, al. Pod Kopcem 10 a wKrakowie
-
6.986,00
11.203,00
12.178,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, al. Pod Kopcem 26/1 – 2 w Krakowie
-
4.472,00
6.458,00
7.298,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, ul. Lenartowicza 4 w Krakowie
4.004,00
4.201,00
4.220,00
4.238,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, Żmiąca 144
3.416,00
3.689,00
4.097,00
4.294,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Bardosa 9 w Krakowie
5.210,00
5.633,00
5.857,00
5.776,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Rajska 10/6 w Krakowie
-
-
-
6.080,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego, ul. Siemiradzkiego 31 w Krakowie
-
-
-
6.080,00


Placówki typu interwencyjnego
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla Chłopców, ul. Naczelna 12 w Krakowie
5.487,00
5.476,00
6.881,00
7.313,00
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt, os. Willowe 19 w Krakowie
2.868,00
2.885,00
3.678,00
3.676,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego, ul. Rajska 10 w Krakowie
3.491,00
4.438,00
3.393,00
3.707,00

Placówki typu rodzinnego
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Kopalina 7a w Krakowie
2.545,00
2.940,00
3.062,00
2.620,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Pałacowa 39 w Sieborowicach
2.509,00
2.552,00
2.580,00
2.737,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Jagiellończyka 10 w Krakowie
2.494,00
2.549,00
2.542,00
2.564,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Prylińskiego 21 w Krakowie
2.470,00
2.339,00
2.330,00
2.645,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, ul. Borkowska 29 w Krakowie
2.502,00
2.608,00
2.744,00
2.822,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, al. Modrzewiowa 25/1 w Krakowie
2.501,00
2.552,00
2.568,00
2.580,00


Powiat krakowski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka w Sieborowicach, ul.Pałacowa 22, 32-091 Michałowice 5.639,23 5.686,56 5.284,14 5.788,88
Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina 3.999,41 5.372,85 5.874,25 5.899,64
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Spokojna Przystań” w Miękini, Miękinia 198, 32-065 Krzeszowice 4.428,91 5.117,80 5.191,20 6.362,34
Rodzinny Dom Dziecka „Dar Serca” Centrum DON GUANELLA w Skawinie, ul. Leśna 5, 32-050 Skawina 3.515,81 3.824,89 4.398,76 4.050,31
„Rodzinny Dom Dziecka Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie, Barbara i Mateusz Dunikowscy”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”, 31-968 Kraków os. Zielone 2.464,72 3.632,54 3.153,73 3.574,06


Powiat limanowski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Dom Dziecka w Łukowicy – Lasek 134 2.318,00 2.434,00 2.507,00 2.653,00


Powiat miechowski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie 4.175,00 4.172,00 4.196,00 4.267,00


Powiat myślenicki
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
SIEMACHA Spot 24/7 w Lubniu 2.913,51 3.422,55 3.275,15 3.323,88
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Nowej Wsi - - 2.625,81 4.447,47

Miasto Nowy Sącz (w randze powiatu)
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Dom Dziecka w Nowym Sączu, ul. Teligi 24
4.691,09 5.333,09 6.273,88 7.300,24
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Dom Dziecka Trzycierz 95
4.691,09 5.333,09 6.273,88 7.300,24
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20
4.691,09 5.333,09 6.273,88 7.300,24
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107
2.383,26 2.372,82 2.608,48 3.028,10
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowym Sączu, ul. Zyndrama 17
3.065,55 2.992,76 3.070,71 3.312,47
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 79
2.246,01 2.455,23 2.410,24 2.504,89


Powiat nowosądecki
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej 2.969,00 - - -
Dom Dziecka w Klęczanach 3.057,32 3.443,57 3.446,22 4.498,50
Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Mochnaczce Niżnej 2.310,00 2.360,00 2.400,00 2.500,00
Salezjańska Placówka Wychowawcza " Dom Bosko" w Gostwicy 2.310,00 2.360,00 2.400,00 -


Powiat nowotarski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie 2.166,37 2.327,33 2.487,35 2.604,98
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego, Dom Dziecka bł. K. Kózkówny w Spytkowicach 2.179,41 2.387,75 2.487,63 2.517,28
Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro” w Szaflarach 2.132,57 2.297,10 2.456,36 2.506,02


Powiat olkuski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Olkuszu 4.552,13 4.265,45 4.720,38 5.173,08
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce 5.257,39 5.493,55 - -


Powiat oświęcimski
Placówka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Dom Dziecka im. K. Makuszyńskiego w Oświęcimiu, ul. Krasickiego 14 3.157,71 3.387,50 3.443,68 3.684,58
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach, ul. 3 Maja 2 3.570,02 3.773,43 3.883,18 4.247,71
Wioska Dziecięca im. J. Korczaka w Rajsku, ul. Korczaka 34 3.349,18 3.430,09 3.512,33 3.786,93


Powiat proszowicki
Nie znalazłem informacji o placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu proszowickiego, które byłyby finansowane przez Starostwo w Proszowicach.

Powiat suski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Dom Dziecka im. bł. Celestyny Faron w Łętowni 2.560,90 2.367,34 2.581,90 2.485,33

Miasto Tarnów (w randze powiatu)
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie przy ul. Szarych Szeregów 1 4.681,10 4.497,22 4.616,47 4.667,22
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie przy ul. Chyszowskiej 3 3.693,72 3.632,18 3.774,46 4.723,38
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie przy ul. Chemicznej 10a 3.263,02 3.302,82 4.400,26 6.938,32
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie przy ul. Pułaskiego 59 5.190,11 4.920,19 5.504,61 5.927,64


Powiat tarnowski
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PROMYK” w Rzuchowej 4.089,49 4.133,29 4.205,62 4.250,00


Powiat tatrzański
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, ul. Tetmajera 31 – placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego 3.405,00 4.030,52 4.559,61 5.028,05
Rodzinny Dom Dziecka w Zakopanem, ul. Bachledzki Wierch 7 2.813,00 2.811,54 2.886,00 2.946,00


Powiat wadowicki
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Radocza ul. Dworska 9 3.875,00 3.539,00 3.933,00 4.005,00


Powiat wielicki
Placówka Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach 3.382,14 3.213,64 3.382,96 4.514,61
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Kłaju - 2.900,00 4.097,72 3.655,07
SIEMACHA Spot 24/7 w Kłaju 3.725,15 - - -


***
Dane zebrałem bo ciężko trafić na takie zbiorcze zestawienie.
Pokazuje to w jakiś sposób skalę pomocy państwa.
Ile jest takich placówek i jakie są koszty funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej.

4 komentarze:

 1. Koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie?
  A "tatusiowie" z bożej łaski chcą płacić alimenty na dziecko w wysokości 400 zł...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @Dziubasowa
   Tak, miesięcznie na jedno dziecko.
   Takie kwoty wyliczają starostowie i prezydenci miast na podstawie obowiązujących przepisów.
   Jak widać często te kwoty przekraczają dochody niejednej zwykłej rodziny.
   Z wysokością typowych świadczeń alimentacyjnych też to ma niewiele wspólnego.

   Pozdr
   M

   Usuń
 2. Przedszkole Kinderki http://www.kinderki-przedszkole.pl/! Bardzo miłe Panie Przedszkolanki, dzięki którym Kacperek czuje się jak w domu! Polecamy.

  OdpowiedzUsuń