wtorek, 13 lutego 2018

Adopcja a ulga podatkowa (prorodzinna) na dziecko

Rodzice adopcyjni oraz opiekunowie zastępczy tak jak i inne osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej na dzieci.
Jednak w przypadku rodzin zastępczych został jasno określony termin od kiedy takie prawo opiekunom przysługuje: określa go orzeczenie sądu lub umowa ze starostą o ustanowieniu opieki zastępczej.
Natomiast w przypadku adopcji nie mam już takiej jasności. Gdyby ulga przysługiwała od momentu ustanowienia bezpośredniej styczności (opieki) nad dzieckiem - tzw preadopcja, to mógłbym skorzystać z tej ulgi już rozliczając PIT za 2016 i odpisać ulgę za 1 miesiąc (gudzień). To był pierwszy pełny miesiąc, w którym dzieci były pod naszą opieką. Ale preadopcja nie daje pełnej władzy rodzicielskiej i nie czyni z nas jeszcze tak właściwie opiekunami prawnymi dziecka. A posiadanie praw rodzicielskich jest tu wymagane.
Zatem w mojej ocenie w przypadku adopcji (przysposobienia) dziecka lepiej zaczekać do momentu uprawomocnienia się decyzji sądu o przysposobieniu i do wystawienia przez właściwy USC nowego aktu urodzenia dziecka oraz nadania mu nowego Numeru PESEL. W takim wypadku pierwszym miesiącem, za który mogłem dokonać odpisu był styczeń 2017. I tak postąpiłem wypełniając deklarację podatkową za rok 2017.

Uwaga! W formularzach PIT nie powinno się wpisywać innych danych o dziecku niż te, do których mamy prawo. Nie należy wpisywać danych rodziny pochodzenia dziecka oraz nr PESEL sprzed zmiany po przysposobieniu.


Jak rozliczyć?
Jeżeli rozliczamy się z fiskusem składając deklarację PIT-36 lub PIT-37 to możemy skorzystać z ww ulgi (prorodzinnej) na dzieci. Aby dokonać takiego odpisu należy do właściwego formularza deklaracji podatkowej (PIT-36 lub PIT-37) załączyć dodatkowy formularz PIT-O.
W formularzu PIT-O wystarczy podać nr PESEL dziecka/dzieci oraz zaznaczyć za jaki czas przysługuje ulga (zaznaczyć właściwe miesiące lub zaznaczyć, że dotyczy całego roku).
Do zeznania podatkowego nie musimy załączać zaświadczeń lub odpisów z aktu urodzenia. Te dokumenty mogą nam być natomiast potrzebne w razie kontroli. Ja w każdym bądź razie nie załączam do PITa żadnych zaświadczeń o przysposobieniu. Zobaczymy czu Urząd Skarbowy wezwie mnie do kontroli aby sprawdzić skąd nagle dwójka dzieci wzięła się w mojej rodzinie ;) lub dlaczego do tej pory nie korzystałem z ulg. Bo z danych w PIT-O wynika, że dzieci nie urodziły się w 2017 roku.

Ulga przysługuje zasadniczo na dziecko do chwili osiągnięcia przez nie pełnoletności. Ale jeżeli dziecko kontynuuje naukę i nadal pozostaje z rodzicami w wspólnocie majątkowej to możliwość odpisu przedłuża się do 25 roku życia dziecka. Tu w razie kontroli będzie potrzebne zaświadczenie o uczęszczaniu już pełnoletniego dziecka do szkoły.
Jeżeli pełnoletnie dziecko jednak mimo kontynuowania nauki założy własną rodzinę lub osiągnie w ciągu roku dochody powyżej 3090 zł to jego rodzice  tracą prawo do wspomnianej ulgi. Tak 3090 zł... Za mało by się samodzielnie utrzymać, ale wystarczająco by skasować ulgę. Nie specjalnie to zachęca młodych do szukania sobie np. legalnej pracy aby dorobić na wakacje.PIT 2017
Okno programu PITY 2017 IPS


Prawidłowe wypełnienie formularzy ułatwi nam użycie programu komputerowego. Ja używam i polecam darmowy do użytku niekomercyjnego program PITY 2017 IPS. Warunkiem używania programu jest tylko przekazanie 1% na dowolnie wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego (OPP). Program ten został opracowany dla komputerów z systemem Windows, ale jak sam sprawdziłem dzięki Wine dobrze działa też na maszynach z systemem Linux.

Rozliczamy PIT na komputerze z systemem Linux

Ile można odliczyć?
  • W przypadku rodziny z jednym dzieckiem można odliczyć 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł za cały rok. Ale w przypadku jednego dziecka dochody rodziny nie mogą przekraczać ustalonych limitów.
  • Przy dwójce dzieci mamy też po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Czyli za cały rok za dwójką dzieci można odpisać w sumie 2224,08 zł (po 1112,04 zł na każde z nich).
  • Przy trójce dzieci na trzecie z nich odpis wzrasta do 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko;
  • Jeżeli rodzina jest jeszcze liczniejsza to na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.
Warto jednak pamiętać, że przy niskich dochodach rodziny sumy jakie wcześniej napisałem  mogą się okazać iluzoryczne. Jak rodzina nie posiada wystarczających dochodów to i odpisywać nie będzie miała z czego.

Deklaracja podatkowa a świadczenie wychowawcze Rodzina 500 Plus
Pieniądze otrzymane w ramach programu Rodzina 500 Plus nie podlegają opodatkowaniu i nie trzeba tego dochodu rodziny wpisywać w formularze PIT. Świadczenie z Programu 500+ i opisana w tej notce ulga podatkowa to zupełnie różne, niezależne od siebie formy wspierania rodziny. Można równocześnie korzystać z obu tych form.

Aktualizacja [20.03.2018]
Zwrot podatku wpłynął już na moje konto. Urząd Skarbowy nie wzywał mnie do złożenia wyjaśnień. Deklaracja PIT została uznana.

1 komentarz: